Access

Address:

Shin-Kawasaki Sozo no Mori
Shin-Kawasaki 7-7
Sawai-ku, Kawasaki-shi
212-0032 JAPAN

Access

Access via public transportation:

• 10 min. walk from Shin-Kawasaki Station on the JR Yokosuka Line or Shōnan-Shinjuku Line
• 15 min. walk from Kashimada Station on the JR Nanbu Line